สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ดูทั้งหมด ข่าวสารทางหลวง
title
01
พฤศจิกายน
2561

วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. นายธีระวัฒน์ ทรัพย์เสนาะ มอบหมายให้ นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 นำเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 17 ร่วมบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ในโครงการ"วันรักต้นไม้ประจำปีของงชาติ" พ.ศ.2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงให้ความสำคัญ ฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ บริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 17

 
ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด+