Close
title
f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชุมหารือระหว่างคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา กับ จังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องความคืบหน้าของโครงการคมนาคมที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต

ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายราชศักดิ์ สุทธินวล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 นายยุทธนา พิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแขวงทางหลวงภูเก็ต เข้าร่วมประชุมหารือระหว่างคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา กับ จังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องความคืบหน้าของโครงการคมนาคมที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต เพื่อพิจารณาหารือแนวทางการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและขนส่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมี พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการ และนายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต