f
title
แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 29/05/2563 331/40/031/2563 แขวงทางหลวงระนอง
2 ซื้อซองพลาสติกซิปล๊อคใส่เอกสาร จำนวน 400 ซอง 28/05/2563 331/40/030/2563 แขวงทางหลวงระนอง
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 28/05/2563 331/40/029/2563 แขวงทางหลวงระนอง
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2563 331/60/071/2563 แขวงทางหลวงระนอง
5 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2563 331/60/070/2563 แขวงทางหลวงระนอง
6 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทาง และที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๔๙+๓๗๕ - กม.๖๙๑+๕๒๘ โดยวิธีคัดเลือก 25/05/2563 ค.2/2563 แขวงทางหลวงระนอง
7 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทาง และที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๕๐+๙๐๓ - กม.๕๙๒+๐๗๕ โดยวิธีคัดเลือก 25/05/2563 รน 31/2563 แขวงทางหลวงระนอง
8 จ้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตอน หงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๑๔+๒๐๐ - ๖๑๕+๐๐๐ ปริมาณงาน ๓๒๙.๓๑๖ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2563 รน 30/2563 แขวงทางหลวงระนอง
9 จ้างจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนโคมไฟฟ้า ขนาดHPS.๒๕๐ W. ที่ชำรุด บริเวณทางแยก และจุดกลับรถ ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๖๐๒+๐๒๑ - กม.๖๐๖+๘๒๑ เป็นแห่งๆ จำนวน ๕๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2563 รน 29/2563 แขวงทางหลวงระนอง
10 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร 19/05/2563 331/35/069/2563 แขวงทางหลวงระนอง
11 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์ 5.3 แรงม้า ขนาดแผ่นบังคับโซ่ 25 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง 18/05/2563 331/10/028/2563 แขวงทางหลวงระนอง
12 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 15/05/2563 331/40/027/2563 แขวงทางหลวงระนอง
13 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 12/05/2563 331/40/026/2563 แขวงทางหลวงระนอง
14 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง 07/05/2563 331/40/023/2563 แขวงทางหลวงระนอง
15 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA. 480 W. จำนวน 37 เครื่อง 07/05/2563 331/40/022/2563 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 415 รายการ