f
title
แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวสารทางหลวง
title
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

18 มกราคม 2567นายอภิชาติ เพชรศรีจันทร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนองพร้อมด้วย นายนิพนธ์ อิงศรีสว่าง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง ฝ่ายปฏิบัติการนายสุธี มีลาภ หัวหน้าหมวดทางหลวงระนอง และเจ้าหน้าในสังกัดฯเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยร่วมกันทำความสะอาดพื้นถนนภายในศูนย์ราชการจังหวัดระนอง และปรับสภาพภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาดไหล่ทางบนทางหลวงหมายเลข 4 บริเวณหน้าบริษัท โกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - โกลบอลเฮ้าส์ระนอง
title
ร่วมให้การต้อนรับ ดร. แอนเจลา แมคโดนัลด์ (H.E. Ms. Angela Macdonald) เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

10 มกราคม 2567นายอภิชาติ เพชรศรีจันทร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนองร่วมให้การต้อนรับ ดร. แอนเจลา แมคโดนัลด์ (H.E. Ms. Angela Macdonald) เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยร่วมประชุมหารือข้อราชการกับ นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดระนองและข้อมูลโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเลอ่าวไทย - อันดามัน (แลนด์บริดจ์)โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการในการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง