วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ลงวันที่ 06/04/2566
นายพิสิทธิ์ สุขสง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง มอบหมายให้
นายโสภณัฐ พุฒแก้ว หัวหน้าหมวดทางหลวงรัษฎา และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ วัดทอนเหรียน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

'