วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2567
ลงวันที่ 16/11/2566

การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ เพื่อความโปร่งใสของหน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2566 34 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 27 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2566 29 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2567 22 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 24 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2567 19 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2567 16 ดาวน์โหลด

'