วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2567
ลงวันที่ 16/11/2566

การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ เพื่อความโปร่งใสของหน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2566 17 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 9 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2566 8 ดาวน์โหลด

'