วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566
ลงวันที่ 16/10/2566

การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ เพื่อความโปร่งใสของหน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566 32 ดาวน์โหลด
การเเสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีเดือนกันยายน 2566 23 ดาวน์โหลด

'