วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566
ลงวันที่ 06/04/2566
นายพิสิทธิ์ สุขสง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง มอบหมายให้
นายรุ่งโรจน์ รัตนพงศ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง ฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จังหวัดตรัง

'