วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง-ต้นม่วง
ลงวันที่ 10/08/2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 น.
นายพิสิทธิ์ สุขสง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 และในโอกาสครบรอบ 111 ปี กระทรวงคมนาคม โดยกำหนดจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นยมชวน จำนวน 24 ต้น บริเวณจุดพักรถ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ที่ กม. 85+600


'