วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562
ลงวันที่ 22/03/2562

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง  พร้อมด้วย นายนพดล คงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง ฝ่ายปฏิบัติการ และ นางเกศรา แก้วเกือบ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง ฝ่ายบริหาร ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง จ.ตรัง


'