วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ต้อนรับคณะ นายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง
ลงวันที่ 22/03/2562

วันที่ 15 มกราคม 2562
นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง ได้มอบหมายให้ นายบุญเริง อัตปัญญา รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายวิศวกรรม และ นางเกศรา แก้วเกือบ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายบริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง และคณะ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมในพื้นที่ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) และแขวงทางหลวงในสังกัด พร้อมมอบสิ่งของเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 ณ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่)


'