วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
"วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2562
ลงวันที่ 22/03/2562

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. 
           นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง มอบหมายให้ นายนพดล คงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับจังหวัดตรัง ในพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสภาราชินี อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


'