วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ลงวันที่ 12/08/2563
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 17.30 น.
นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง มอบหมายให้ นายนพดล คงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

'