วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ลงวันที่ 20/08/2563
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.
นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1129+050 - กม.1129+300 โดยมี นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี 
 

'