วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ลงวันที่ 25/04/2565

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 12.30 น.

นายพิสิทธิ์ สุขสง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง มอบหมายให้ นายพรชัย เปียแดง หัวหน้าหมวดทางหลวงรัษฎา พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับจังหวัดตรัง ในกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อให้ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทานและประชาชนทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สระน้ำทุ่งซาฟารี หมู่ที่3 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2 ดาวน์โหลด
1 ดาวน์โหลด
2 ดาวน์โหลด
1 ดาวน์โหลด
2 ดาวน์โหลด

'