วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
ลงวันที่ 15/05/2565

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.

นายพิสิทธิ์ สุขสง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ บริเวณแขวงทางหลวงตรัง และหมวดทางหลวงในสังกัด

 
 

'