วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ลงวันที่ 12/12/2566

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร

ทางหลวงหมายเลข 4158 ตอนควบคุม 0100   ตอน คลองเต็ง - เขาวิเศษ

ระหว่าง กม.0+180 - กม.1+180

 

 ---------------------------------------

 

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566  เวลา 13.30  น.

ณ อาคารอเนกประสงค์  เทศบาลตำบลคลองเต็ง  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


'