วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ลงวันที่ 12/12/2566

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

โครงการก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ

ทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควบคุม 0102   ตอน ท่างิ้ว - ทุ่งชุมพล

ระหว่าง กม.21+750 - กม.23+900

 

 ---------------------------------------

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566  เวลา 09.00  น.

ณ ศาลาประชาคม  องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา  อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง


'