วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 09/03/2565 322/35/65/15 แขวงทางหลวงตรัง
2 ซื้อวัสดุหล่อลื่น 13/01/2564 322/35/64/01 แขวงทางหลวงตรัง
3 ซื้อวัสดุอะไหล่ 08/01/2564 322/30/64/18 แขวงทางหลวงตรัง
4 จ้างวัสดุยานพาหนะ 24/12/2563 322/-/64/05 แขวงทางหลวงตรัง
5 ซื้อวัสดุอะไหล่ 24/12/2563 322/30/64/17 แขวงทางหลวงตรัง
6 จ้างวัสดุยานพาหนะ 14/12/2563 322/-/64/04 แขวงทางหลวงตรัง
7 ซื้อวัสดุอะไหล่ 14/12/2563 322/30/64/15 แขวงทางหลวงตรัง
8 ซื้อวัสดุอะไหล่ 14/12/2563 322/30/64/14 แขวงทางหลวงตรัง
9 ซื้อวัสดุอะไหล่ 14/12/2563 322/30/64/13 แขวงทางหลวงตรัง
10 ซื้อวัสดุอะไหล่ 14/12/2563 322/30/64/12 แขวงทางหลวงตรัง
11 ซื้อวัสดุอะไหล่ 23/11/2563 322/20/64/น01 แขวงทางหลวงตรัง
12 จ้างวัสดุยานพาหนะ 23/11/2563 322/-/64/03 แขวงทางหลวงตรัง
13 ซื้อวัสดุอะไหล่ 23/11/2563 322/30/64/10 แขวงทางหลวงตรัง
14 ซื้อวัสดุอะไหล่ 23/11/2563 322/30/64/09 แขวงทางหลวงตรัง
15 ซื้อวัสดุอะไหล่ 06/11/2563 322/30/64/08 แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 28 รายการ