วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงวังวิเศษ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1201 ตอน นาวง - ห้วยยอด ที่ กม.1060+302 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/07/2563 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ตง 29 ปี 63 แขวงทางหลวงตรัง
2 จ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยสำหรับบ้านพักข้าราชการ ชำนาญการ (ระดับ 3 -4) แขวงทางหลวงตรัง จังหวัดตรัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา-ตรัง ที่ กม.1103+895 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/06/2563 บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่1) ตง 24 ปี 63 แขวงทางหลวงตรัง
3 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานแขวงทางหลวงตรัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา-ตรัง ที่กม.1103+895 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 2 หลัง 06/08/2563 ตง25/2563 แขวงทางหลวงตรัง
4 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 33100 ตามแบบ Plan & Profile และรูปตัดคันทางตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา-ตรัง ที่ กม.1103+465 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/02/2563 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) แขวงทางหลวงตรัง
5 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง-เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1129+050-กม.1129+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/01/2563 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) แขวงทางหลวงตรัง
6 งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ตามแบบมาตรฐานอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่มีส่วนประกอบของยางพารา ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน ตรัง - สิเกา ระหว่างกม.0+000 - กม.30+029 , ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ตรัง - บ้านนา ระหว่างกม.0+ 27/09/2562 - แขวงทางหลวงตรัง
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่ทำการสถานีตำรวจทางหลวงขนาดเล็ก ตามแบบมาตรฐานที่ ตร.กก.05/59 สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 19/07/2562 บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ตง 26/2562 แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ