วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 11/09/2563 ประกาศขายทอดตลาดเลขที่ ตง4/2563 แขวงทางหลวงตรัง
2 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4235 , ทางหลวงหมายเลข 4347 และทางหลวงหมายเลข 4289 ปริมาณงาน 5 แห่ง 17/04/2563 ตง/e-b/17/2563 แขวงทางหลวงตรัง
3 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 4235 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านนา - ปากปรน - บกหัก ที่กม.3+900 , กม.9+300 และกม.12+800 , ทางหลวงหมายเลข 4347 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตลาดฉุ้น - บ้านซา ที่กม.0+800 และทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ - วังสมบูรณ์ ที่กม.3+500 ปริมาณงาน 5 แห่ง 08/04/2563 ตง/e-b/2/2563 แขวงทางหลวงตรัง
4 จ้างเหมาทำการปรับปรุงเกาะกลางถนน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1201 ตอน นาวง-ห้วยยอด ที่ กม.1061+355 และ ที่ กม.1067+100 ปริมาณงาน 2 แห่ง 24/01/2562 ตง/e-b/25/2562 แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ