วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ จำนวน 1 รายการ 02/03/2566 ตง 1/2566 แขวงทางหลวงตรัง
2 งจ้างเหมาทำการปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 4045 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางรัก-ควนขัน ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+500 LT., RT. (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (6,777.00 ตร.ม.) 27/12/2565 ตง/e-b/37/2566 แขวงทางหลวงตรัง
3 จ้างเหมาทำการปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 4045 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางรัก-ควนขัน ระหว่าง กม.0+000-กม.2+500 LT., RT. (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (6,777.00 ตร.ม.) 16/11/2565 ตง/e-b/33/2566 แขวงทางหลวงตรัง
4 จ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง-เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1122+500-กม.1124+800 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 542 ม. 09/11/2565 ตง/e-b/27/2566 แขวงทางหลวงตรัง
5 จ้างเหมาก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4158 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองเต็ง-เขาวิเศษ ระหว่าง กม.1+180-กม.2+460 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/11/2565 ตง/e-b/23/2566 แขวงทางหลวงตรัง
6 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านช่อง-หาดเลา ระหว่าง กม.17+157.50-กม.17+470.50 LT. , RT. ปริมาณงาน 2,817.00 ตร.ม 07/10/2565 ตง 2/2566 แขวงทางหลวงตรัง
7 จ้างเหมาทำการปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 4045 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางรัก-ควนขัน ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+500 LT., RT. (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (6,777.00 ตร.ม.) 21/10/2565 ตง/e-b/12/2566 แขวงทางหลวงตรัง
8 จ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 2 ระหว่าง กม.1127+550 - กม.1128+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/11/2565 ตง/e-b/9/2566 แขวงทางหลวงตรัง
9 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง 9.00 ม. ชนิดกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0301 ตอน กะปาง - ห้วยนาง ตอน 6 ระหว่าง กม.79+140 - กม.81+284 ปริมาณงาน 67 ต้น 01/12/2563 ตง/e-b/27/2564 แขวงทางหลวงตรัง
10 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฎิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) พื้นที่ของหมวดทางหลวงรัษฎา แขวงทางหลวงตรัง จังหวัดตรัง ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0301 ตอน กะปาง - ห้วยนาง ที่กม.68+806 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/02/2564 ตง/e-b/6/2564 แขวงทางหลวงตรัง
11 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 11/09/2563 ประกาศขายทอดตลาดเลขที่ ตง4/2563 แขวงทางหลวงตรัง
12 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4235 , ทางหลวงหมายเลข 4347 และทางหลวงหมายเลข 4289 ปริมาณงาน 5 แห่ง 17/04/2563 ตง/e-b/17/2563 แขวงทางหลวงตรัง
13 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 4235 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านนา - ปากปรน - บกหัก ที่กม.3+900 , กม.9+300 และกม.12+800 , ทางหลวงหมายเลข 4347 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตลาดฉุ้น - บ้านซา ที่กม.0+800 และทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ - วังสมบูรณ์ ที่กม.3+500 ปริมาณงาน 5 แห่ง 08/04/2563 ตง/e-b/2/2563 แขวงทางหลวงตรัง
14 จ้างเหมาทำการปรับปรุงเกาะกลางถนน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1201 ตอน นาวง-ห้วยยอด ที่ กม.1061+355 และ ที่ กม.1067+100 ปริมาณงาน 2 แห่ง 24/01/2562 ตง/e-b/25/2562 แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ