วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566) งานเงินทุน 25/01/2567 - แขวงทางหลวงตรัง
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 25/01/2567 - แขวงทางหลวงตรัง
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2566) 05/10/2566 - แขวงทางหลวงตรัง
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2566) (งานเงินทุนฯ) 05/10/2566 - แขวงทางหลวงตรัง
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ( เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566) (งานเงินทุนฯ) 11/07/2566 66077004178 แขวงทางหลวงตรัง
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ( เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566) 11/07/2566 แขวงทางหลวงตรัง
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566) (งานเงินทุนฯ) 08/05/2566 66057000530 แขวงทางหลวงตรัง
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565) (งานเงินทุนฯ) 06/01/2566 แขวงทางหลวงตรัง
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565) 06/01/2566 แขวงทางหลวงตรัง
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 ( เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2565) 20/10/2565 - แขวงทางหลวงตรัง
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ( เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565) 20/10/2565 - แขวงทางหลวงตรัง
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) 20/10/2565 - แขวงทางหลวงตรัง
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564) 20/10/2565 - แขวงทางหลวงตรัง
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ระหว่างเดือน ก.ค. 2564 ถึงเดือน ก.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2564 - แขวงทางหลวงตรัง
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ระหว่างเดือน ก.ค. 2564 ถึงเดือน ก.ย. 2564 (งานเงินทุนหมุนเวียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2564 - แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 39 รายการ