วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานบำรุงปกติ ปี 2565 รหัสงาน 21540 งานปลูกต้นไม้ (Planting) 02/06/2565 ตง/e-b/26/2565 แขวงทางหลวงตรัง
2 จ้างก่อสร้างงานบำรุงปกติ รหัสงาน 21115 งานจ้างเหมาทำการขุดซ่อม (Deep Patching) ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0301 ตอน กะปาง-ห้วยนาง ระหว่าง กม.78+800-กม.79+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 2,400.00 ตร.ม. 01/06/2565 สัญญาเลขที่ ตง 48/2565 แขวงทางหลวงตรัง
3 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4158 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองเต็ง-เขาวิเศษ ระหว่าง 30/03/2565 ตง/e-b/24/2565 แขวงทางหลวงตรัง
4 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานจ้างเหมาทำการพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4269 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองมวน - คลองโกง ระหว่าง กม.19+765 - กม.20+ 29/03/2565 สัญญาเลขที่ ตง 44/2565 แขวงทางหลวงตรัง
5 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1132+450 - กม.1132+735 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/03/2565 ตง/e-b/22/2565 แขวงทางหลวงตรัง
6 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง – เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 - กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 23/02/2565 41/2565 แขวงทางหลวงตรัง
7 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ตามแบบ Plan Profile และรูปตัดคันทางตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1201 ตอน นาวง - ห้วยยอด ตอน 1 ที่ กม.1060+345 ปริมาณงาน 1 แห่ 02/02/2565 ตง/e-b/19/2565 แขวงทางหลวงตรัง
8 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ตามแบบ Plan Profile และรูปตัดคันทางตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1201 ตอน นาวง - ห้วยยอด ตอน 2 ที่ กม.1075+265 (สี่แยกอันดามัน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/02/2565 ตง/e-b/20/2565 แขวงทางหลวงตรัง
9 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1132+450 - กม.1132+735 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/02/2565 ตง/e-b/21/2565 แขวงทางหลวงตรัง
10 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0303 ตอน ต้นม่วง-ตรัง ตอน 1 ระหว่าง กม.112+234-กม.115+853 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (41,526.00 ตร.ม.) 10/01/2565 สัญญาเลขที่ ตง 35/2565 แขวงทางหลวงตรัง
11 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0301 ตอน กะปาง-ห้วยนาง ระหว่าง กม.76+195-กม.78+800 และ กม.79+000-กม.80+376 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (41,290.00 ตร.ม.) 10/01/2565 สัญญาเลขที่ ตง 36/2565 แขวงทางหลวงตรัง
12 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0302 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ระหว่าง กม.88+500-กม.92+551 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (41,742.00 ตร.ม.) 10/01/2565 สัญญาเลขที่ ตง 34/2565 แขวงทางหลวงตรัง
13 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0303 ตอน ต้นม่วง-ตรัง ตอน 1 ระหว่าง กม.112+234-กม.115+853 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (41,526.00 ตร.ม.) 10/01/2565 - แขวงทางหลวงตรัง
14 างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 419 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน 1 ระหว่าง กม.15+000 - กม.16+820 ปริมาณงาน 1 แห่ง (25,369.00 ตร.ม.) 10/01/2565 ตง37/2565 แขวงทางหลวงตรัง
15 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4159 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาวง-ต้นชด ระหว่าง กม.8+810-กม.9+565 ปริมาณงาน 1 04/01/2565 ตง/e-b/14/2565 แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 194 รายการ