วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ งานก่อสร้างและติดตั้งกำแพงคอนกรีตชนิด Single Slope Barrier ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1202 ตอน ห้วยยอด - ลำภูรา และทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา - ตรัง ระหว่างกม.1095+760 - กม.1097+518 01/09/2563 ตง/e-b/58/2563 แขวงทางหลวงตรัง
2 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ งานก่อสร้างและติดตั้งกำแพงคอนกรีตชนิด Single Slope Barrier ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตรัง - สิเกา ระหว่างกม.5+600 - กม.7+396 ปริมาณงาน 1,716 เมตร 01/09/2563 ตง/e-b/57/2563 แขวงทางหลวงตรัง
3 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง-บ้านนา ระหว่าง กม.19+420-กม.20+000 ปริมาณงาน 13,674.00 ตร.ม. 21/07/2563 สัญญาเลขที่ ตง 34 ปี 63 แขวงทางหลวงตรัง
4 ซื้อวัสดุอะไหล่ 24/04/2563 ใบสั่งซื้องานเงินทุนเลขที่ 322/30/63/48 แขวงทางหลวงตรัง
5 จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 งานฉุกเฉิน จ้างเหมาซ่อมแซมทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่างิ้ว – ทุ่งชุมพล ระหว่าง กม.17+950 – กม.18+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/06/2563 ตง/e-b/55/2563 แขวงทางหลวงตรัง
6 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4046 ระหว่าง กม.29+850 - กม.30+029 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/06/2563 ตง/e-b/54/2563 แขวงทางหลวงตรัง
7 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4235 , ทางหลวงหมายเลข 4347 และทางหลวงหมายเลข 4289 ปริมาณงาน 5 แห่ง 13/05/2563 ตง/e-b/53/2563 แขวงทางหลวงตรัง
8 จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4159 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาวง - ต้นชด ตอน 1 ระหว่าง กม.0+175 - กม.3+055 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/52/2563 แขวงทางหลวงตรัง
9 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4123 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์ - ห้วยยอด ระหว่าง กม.20+600-กม.24+730 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 38,655.00 ตร.ม. 07/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/37/2563 แขวงทางหลวงตรัง
10 จ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4162 ตอนควบคุม 0100 ตอน ต้นมะม่วง - ปากเมง ระหว่าง กม.5+730- กม.6+625, และ กม.6+825 - กม.8+275 ปริมาณงาน 28,140 ตร.ม. 07/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/28/63 แขวงทางหลวงตรัง
11 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอนควบคุม 0300 ตอนน้ำตก-กะปาง ระหว่าง กม.52+320-กม.55+345 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 26,500.00 ตร.ม. 07/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/27/2563 แขวงทางหลวงตรัง
12 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4124 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาโยงเหนือ-ย่านตาขาว ระหว่าง กม.0+300-กม.2+720 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 22,918.00 ตร.ม. 07/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/39/2563 แขวงทางหลวงตรัง
13 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0303 ตอน ต้นม่วง-ตรัง ระหว่าง กม.108+590-กม.110+500 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 43,852.00 ตร.ม. 07/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/30/2563 แขวงทางหลวงตรัง
14 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 419 ตอนควบคุม 0100 ตอนถนนวงแหวนนรอบเมืองตรัง ตอน 2 ระหว่าง กม.22+100-กม.24+200 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 25,200.00 ตร.ม. 07/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/25/2563 แขวงทางหลวงตรัง
15 จ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่างิ้ว - ทุ่งชุมพล ตอน 1 ระหว่าง กม.15+000- กม.15+391 และ กม.15+471 - กม.16+800 ปริมาณงาน 15,899.00 ตร.ม. 07/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/32/2563 แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 83 รายการ