วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4159 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาวง-ต้นชด ตอน 2 ระหว่าง กม.19+875-กม.22+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 03/04/2563 - แขวงทางหลวงตรัง
2 จ้างเหมาทำการก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ตามแบบรูปตัดกำหนดและตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4235 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านนา - ปากปรน - บกหัก ตอน 2 ที่กม. 7+737 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 03/04/2563 - แขวงทางหลวงตรัง
3 จ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4269 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยยอด-คลองมวน ตอน 2 ระหว่าง กม.0+018-กม.0+533 และ กม.0+921-กม.2+110 ปริมาณงาน 20,448.00 ตร.ม. 03/04/2563 03/04/2563 - แขวงทางหลวงตรัง
4 งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4159 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาวง-ต้นชด ระหว่าง กม.10+200-กม.13+790 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 03/04/2563 - แขวงทางหลวงตรัง
5 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตรัง-สิเกา ระหว่าง กม.8+750-กม.11+217 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 03/04/2563 - แขวงทางหลวงตรัง
6 จ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4159 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาวง-ต้นชด ระหว่าง กม.17+090-กม.18+100 ปริมาณงาน 12,120 ตร.ม. 03/04/2563 03/04/2563 - แขวงทางหลวงตรัง
7 งานโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4159 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาวง-ต้นชด ระหว่าง กม.8+640-กม.9+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 03/04/2563 - แขวงทางหลวงตรัง
8 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ตามแบบ PlanProfile และรูปตัดคันทางตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0303 ตอน ต้นม่วง - ตรัง ตอน 1 ที่กม. 110+834 (สี่แยกนานอน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/03/2563 26/03/2563 ตง/e-b/14/2563 แขวงทางหลวงตรัง
9 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา - ตรัง ระหว่างกม.1103+500 - กม.1105+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/03/2563 26/03/2563 ตง/e-b/16/2563 แขวงทางหลวงตรัง
10 จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตรัง-กันตัง ระหว่าง กม.124+265-กม.142+887 (เป็นตอนๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง-เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1109+254-กม.1118+923 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 7,770.00 ตร.ม. 26/03/2563 26/03/2563 ตง/e-b/13/2563 แขวงทางหลวงตรัง
11 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ตามแบบ Plan Profile และรูปตัดคันทางตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 419 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ที่ กม.21+177 (LT,RT) สี่แยกท่าปาบ ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/03/2563 26/03/2563 ตง/e-b/15/2563 แขวงทางหลวงตรัง
12 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4123 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์ - ห้วยยอด ระหว่างกม.5+700 และกม.8+300 และ กม.14+200 ปริมาณงาน 3 แห่ง 23/03/2563 23/03/2563 ตง/e-b/9/2563 แขวงทางหลวงตรัง
13 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4151 ตอนควบคุม 0300 ตอน น้ำตก - กะปาง ที่กม. 57+194 และกม.60+550 ปริมาณงาน 2 แห่ง 23/03/2563 23/03/2563 ตง/e-b/5/2563 แขวงทางหลวงตรัง
14 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง 9.00 ม. ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 4264 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ระหว่างกม.15+350 - กม.16+679 ปริมาณงาน 41 ต้น 23/03/2563 23/03/2563 ตง/e-b/11/2563 แขวงทางหลวงตรัง
15 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4268 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนตอ-บ้านควน ที่ กม.6+450 และ กม.8+100 ปริมาณงาน 2 แห่ง 23/03/2563 23/03/2563 ตง/e-b/4/2563 แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 47 รายการ