วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทางหลวงในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงตรัง ปริมาณงาน 7 หลัง 07/02/2567 ตง1/2567 แขวงทางหลวงตรัง
2 วัสดุโยธา 23/11/2566 322/60/67/11 แขวงทางหลวงตรัง
3 ซื้อวัสดุการเกษตร 26/07/2566 322/60/66/130 แขวงทางหลวงตรัง
4 ซื้อวัสดุโยธา 01/05/2566 322/60/66/85 แขวงทางหลวงตรัง
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน 03/02/2566 322/40/66/50 แขวงทางหลวงตรัง
6 งานจ้างเหมาบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 21113 งานปรับระดับ (Surface Leveling) ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0302 ตอน ห้วยนาง-ต้นม่วง ระหว่าง กม.87+750-กม.88+500 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 7,500.00 ตร.ม. 31/05/2566 ตง 33/2566 แขวงทางหลวงตรัง
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566) 08/05/2566 66057000542 แขวงทางหลวงตรัง
8 จ้างเหมาทาสี Concrete Barrier รหัสงาน ๒๑๔๒๒ งานบำรุงรักษาราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แผงกั้น อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทรก และราวกันอันตรายประเภทอื่นๆ ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๒๐๔ ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.๑๑๒๙+๔๐๐ - กม.๑๑๓๓+๓๒๑ เป็นตอนๆ 02/05/2566 ตง 32/2566 แขวงทางหลวงตรัง
9 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4267 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยนาง-หนองบัว ระหว่าง กม.4+082-กม.4+400 และ ระหว่าง กม.13+728-กม.14+100 (ด้านซ้ายทาง) 11/04/2566 ตง31/2566 แขวงทางหลวงตรัง
10 จ้างเหมางานบำรุงปกติ ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 21201 งานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง-บ้านนา ระหว่าง กม.20+057-กม.20+246 (ด้านซ้ายทาง) และ ระหว่าง กม.19+180-กม.20+ 10/04/2566 ตง 30/2566 แขวงทางหลวงตรัง
11 จ้างเหมางานบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา - ตรัง ระหว่างกม.1095+765 - กม.1107+284 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) และทางหลวงหมายเลข 4045 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางรัก - ควนขัน ระหว่างกม.0+000 - กม.5+294 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง 11/04/2566 ตง 29/2566 แขวงทางหลวงตรัง
12 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทางหลวงในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงตรัง ปริมาณงาน 10 หลัง 02/03/2566 ตง28/2566 แขวงทางหลวงตรัง
13 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง-บ้านนา ตอน 1 ระหว่าง กม.5+600-กม.18+000 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (156 เมตร) 08/12/2565 ตง12/2566 แขวงทางหลวงตรัง
14 จ้างเหมาก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4158 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองเต็ง-เขาวิเศษ ระหว่าง กม.1+180-กม.2+460 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/11/2565 ตง26/2566 แขวงทางหลวงตรัง
15 งจ้างเหมาทำการปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 4045 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางรัก-ควนขัน ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+500 LT., RT. (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (6,777.00 ตร.ม.) 21/11/2565 ตง/e-b/37/2566 แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 248 รายการ