วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง-บ้านนา ระหว่าง กม.19+420-กม.20+000 ปริมาณงาน 13,674.00 ตร.ม. 21/07/2563 สัญญาเลขที่ ตง 34 ปี 63 แขวงทางหลวงตรัง
2 จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4159 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาวง - ต้นชด ตอน 1 ระหว่าง กม.0+175 - กม.3+055 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/52/2563 แขวงทางหลวงตรัง
3 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4123 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์ - ห้วยยอด ระหว่าง กม.20+600-กม.24+730 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 38,655.00 ตร.ม. 07/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/37/2563 แขวงทางหลวงตรัง
4 จ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4162 ตอนควบคุม 0100 ตอน ต้นมะม่วง - ปากเมง ระหว่าง กม.5+730- กม.6+625, และ กม.6+825 - กม.8+275 ปริมาณงาน 28,140 ตร.ม. 07/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/28/63 แขวงทางหลวงตรัง
5 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอนควบคุม 0300 ตอนน้ำตก-กะปาง ระหว่าง กม.52+320-กม.55+345 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 26,500.00 ตร.ม. 07/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/27/2563 แขวงทางหลวงตรัง
6 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4124 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาโยงเหนือ-ย่านตาขาว ระหว่าง กม.0+300-กม.2+720 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 22,918.00 ตร.ม. 07/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/39/2563 แขวงทางหลวงตรัง
7 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0303 ตอน ต้นม่วง-ตรัง ระหว่าง กม.108+590-กม.110+500 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 43,852.00 ตร.ม. 07/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/30/2563 แขวงทางหลวงตรัง
8 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 419 ตอนควบคุม 0100 ตอนถนนวงแหวนนรอบเมืองตรัง ตอน 2 ระหว่าง กม.22+100-กม.24+200 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 25,200.00 ตร.ม. 07/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/25/2563 แขวงทางหลวงตรัง
9 จ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่างิ้ว - ทุ่งชุมพล ตอน 1 ระหว่าง กม.15+000- กม.15+391 และ กม.15+471 - กม.16+800 ปริมาณงาน 15,899.00 ตร.ม. 07/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/32/2563 แขวงทางหลวงตรัง
10 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1124+000- กม.1126+000, และ กม.1128+500 - กม.1130+455 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 40,285.00 ตร.ม. 07/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/29/2563 แขวงทางหลวงตรัง
11 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1201 ตอน นาวง-ห้วยยอด ระหว่าง กม.1064+790-กม.1066+000 ปริมาณงาน 24,410.00 ตร.ม 07/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/38/2563 แขวงทางหลวงตรัง
12 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง – บ้านนา ระหว่าง กม.4+420 - กม.5+437 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 21,776.00 ตร.ม. 07/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/36/2563 แขวงทางหลวงตรัง
13 จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ระหว่าง กม.27+100- กม.27+680, และ กม.28+000 - กม.29+525 ปริมาณงาน 18,945.00 ตร.ม. 07/04/2563 ตง36/2563 แขวงทางหลวงตรัง
14 จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4123 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์-ห้วยยอด ระหว่าง กม.16+147-กม.16+700 และ กม.28+600-กม.31+026 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 29,076 ตร.ม. 08/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/49/2563 แขวงทางหลวงตรัง
15 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงห้วยยอด แขวงทางหลวงตรัง จังหวัดตรัง ทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.1080+441 (ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 08/04/2563 ตง26/2563 แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 67 รายการ