วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4158 ตอนควบคุม 0100 ตอนคลองเต็ง - เขาวิเศษ ที่กม.3+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2563 18/03/2563 - แขวงทางหลวงตรัง
2 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางทางหลวงหมายเลข 4347 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตลาดฉุ้น - บ้านซา ที่กม.3+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/03/2563 05/03/2563 - แขวงทางหลวงตรัง
3 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4124 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาโยงเหนือ-ย่านตาขาว ที่ กม.14+450 05/03/2563 05/03/2563 - แขวงทางหลวงตรัง
4 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4258 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยนาง-บ้านซา ที่ กม.3+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/03/2563 05/03/2563 - แขวงทางหลวงตรัง
5 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4267 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยนาง-หนองบัว ที่ กม.14+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/03/2563 05/03/2563 - แขวงทางหลวงตรัง
6 วัสดุอะไหล่ 04/03/2563 27/02/2563 ใบสั่งซื้องานเงินทุนเลขที่ 322/30/63/37 แขวงทางหลวงตรัง
7 วัสดุเชื้อเพลิง 26/02/2563 25/02/2563 แขวงทางหลวงตรัง
8 วัสดุเชื้อเพลิง 27/02/2563 08/02/2563 แขวงทางหลวงตรัง
9 ซื้อวัสดุอะไหล่ 26/02/2563 19/02/2563 ใบสั่งซื้องานเงินทุน 322/30/63/32 แขวงทางหลวงตรัง
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 27/02/2563 25/02/2563 แขวงทางหลวงตรัง
11 จ้างซ่อมยานพาหนะ 26/02/2563 19/02/2563 ใบสั่งจ้างงานเงินทุนเลขที่ 322/-/63/22 แขวงทางหลวงตรัง
12 จ้างซ่อมยานพาหนะ 26/02/2563 19/02/2563 ใบสั่งจ้างงานเงินทุนเลขที่ 322/-/63/23 แขวงทางหลวงตรัง
13 ซื้อวัสดุโยธา 24/02/2563 17/02/2563 แขวงทางหลวงตรัง
14 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 419 ตอนควบคุม 0100 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ระหว่างกม.26+766 (บริเวณสี่แยกแผ่นดินลุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2563 18/02/2563 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/63/23 แขวงทางหลวงตรัง
15 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บ.4162 ตรัง ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนตรัง - บ้านนา ที่กม.14+800 20/02/2563 13/02/2563 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/63/22 แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 105 รายการ