วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 30/05/2565 322/45/65/77 แขวงทางหลวงตรัง
2 จ้างผลิตสติ๊กเกอร์ติดเสาไฟฟ้า 25/05/2565 322/-/65-45 แขวงทางหลวงตรัง
3 ชื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 21/03/2565 322/35/65/16 แขวงทางหลวงตรัง
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 03/05/2565 322/35/65/20 แขวงทางหลวงตรัง
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 27/04/2565 322/35/65/19 แขวงทางหลวงตรัง
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 01/03/2565 322/35/65/14 แขวงทางหลวงตรัง
7 จ้างก่อสร้างงานบำรุงปกติ รหัสงาน 21115 งานจ้างเหมาทำการขุดซ่อม (Deep Patching) ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0301 ตอน กะปาง-ห้วยนาง ระหว่าง กม.78+800-กม.79+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 2,400.00 ตร.ม. 16/06/2565 สัญญาเลขที่ ตง 48/2565 แขวงทางหลวงตรัง
8 ซื้อวัสดุจราจร 12/05/2565 322/60/65/74 แขวงทางหลวงตรัง
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 09/03/2565 322/35/65/15 แขวงทางหลวงตรัง
10 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4158 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองเต็ง-เขาวิเศษ ระหว่าง 21/04/2565 ตง/e-b/24/2565 แขวงทางหลวงตรัง
11 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานจ้างเหมาทำการพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4269 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองมวน - คลองโกง ระหว่าง กม.19+765 - กม.20+ 19/04/2565 สัญญาเลขที่ ตง 44/2565 แขวงทางหลวงตรัง
12 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1132+450 - กม.1132+735 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/03/2565 ตง/e-b/22/2565 แขวงทางหลวงตรัง
13 างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 419 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน 1 ระหว่าง กม.15+000 - กม.16+820 ปริมาณงาน 1 แห่ง (25,369.00 ตร.ม.) 04/02/2565 ตง37/2565 แขวงทางหลวงตรัง
14 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0302 ตอน ห้วยนาง -ต้นม่วง ตอน 1 ระหว่าง กม.82+997 - กม.93+211 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 164.49 ตร.ม.) 13/01/2565 ตง/คัดเลือก/26/2565 แขวงทางหลวงตรัง
15 จ้างเหมาทำการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกันตามแบบรูปตัดกำหนด และตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0302 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ระหว่าง กม.83+775 - กม.84+325 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2565 ตง/คัดเลือก/25/2565 แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 477 รายการ