วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ.8937 สระแก้ว และรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ 2580 ตรัง ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ตรัง - กันตัง ที่กม.130+200 16/06/2563 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/63/63 แขวงทางหลวงตรัง
2 ซื้อวัสดุอะไหล่ 25/08/2563 322/30/63/68 แขวงทางหลวงตรัง
3 จ้างวัสดุยานพาหนะ 24/08/2563 322/-/63/35 แขวงทางหลวงตรัง
4 จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด 08/07/2563 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/63/70 แขวงทางหลวงตรัง
5 จ้างผลิตเสา คสล. ขนาด 0.15x0.15x1.50เมตร 13/04/2563 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/63/43 แขวงทางหลวงตรัง
6 จ้างเหมาทำการปรับปรุงระบบสัญญาอินเตอร์เน็ต ห้องประชุมเล็กและห้องวางแผน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0103 ตอน ลำภูรา – ตรัง ที่กม.1103+895 ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 งาน 29/07/2563 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/63/76 แขวงทางหลวงตรัง
7 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงตรัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอนลำภูรา-ตรัง 20/07/2563 322/-/63/75 แขวงทางหลวงตรัง
8 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า – ถางป่า เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงตรัง หมวดทางหลวงวังวิเศษ หมวดทางหลวงรัษฎา และหมวดทางหลวงห้วยยอด ปริมาณงานรวม 745,160.40 ตร.ม. 10/07/2563 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/63/72 แขวงทางหลวงตรัง
9 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า – ถางป่า เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงตรัง หมวดทางหลวงตรัง, หมวดทางหลวงนาโยง, หมวดทางหลวงย่านตาขาว และหมวดทางหลวงสิเกา ปริมาณงานรวม 1,049,585 ตร.ม. 10/07/2563 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/63/71 แขวงทางหลวงตรัง
10 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน บพ.2767 ตรัง ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ที่กม.1128+900 16/06/2563 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/63/65 แขวงทางหลวงตรัง
11 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บง.1289 สตูล ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน ตรัง - สิเกา ที่ กม.22+990 16/06/2563 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/63/64 แขวงทางหลวงตรัง
12 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน กฉ 6194 พัทลุง ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ที่กม.1130+330 02/06/2563 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/63/61 แขวงทางหลวงตรัง
13 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน ผธ.3680 สงขลา ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ต้นม่วง - ตรัง ที่กม.98+ 700 02/06/2563 ใบสั่งงจ้างเลขที่ 322/-/63/60 แขวงทางหลวงตรัง
14 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน 30-0374 ตรัง ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 404 ตรัง - บ้านนา ที่กม. 19+150 02/06/2563 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/63/58 แขวงทางหลวงตรัง
15 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน ชว.3611 กรุงเทพมหานคร ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน ตรัง - สิเกา ที่กม.23+004 02/06/2563 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/63/56 แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 218 รายการ