วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทางหลวงในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงตรัง ปริมาณงาน 7 หลัง 07/02/2567 ตง1/2567 แขวงทางหลวงตรัง
2 จ้างเหมางานรหัสงาน 21422 งานบำรุงรักษาราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แผงกั้น อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก และราวกันอันตรายประเภทอื่นๆ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0302 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ระหว่าง กม.85+243 - กม.85+918 ด้านซ้ายทาง 31/01/2567 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/67/34 แขวงทางหลวงตรัง
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 11/01/2567 322/35/67/11 แขวงทางหลวงตรัง
4 ซื้อวัสดุหล่อลื่น 04/01/2567 322/35/67/09 แขวงทางหลวงตรัง
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 02/01/2567 322/35/67/08 แขวงทางหลวงตรัง
6 ซื้อวัสดุโยธา 09/01/2567 322/60/67/29 แขวงทางหลวงตรัง
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน 09/01/2567 322/40/67/28 แขวงทางหลวงตรัง
8 ซื้อวัสดุโยธา 28/12/2566 322/60/67/27 แขวงทางหลวงตรัง
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 26/12/2566 322/45/67/25 แขวงทางหลวงตรัง
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน 20/12/2566 322/40/67/24 แขวงทางหลวงตรัง
11 จ้างผลิตป้ายไวนิล 27/12/2566 322/-/67/25 แขวงทางหลวงตรัง
12 จ้างผลิตแผ่นสะท้อนแสงติดเสาการ์ดเรล 27/12/2566 322/-/67/24 แขวงทางหลวงตรัง
13 จ้างซ่อมเครื่องควบคุมเครื่องขยายเสียง 19/12/2566 322/-/67/22 แขวงทางหลวงตรัง
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 09/01/2567 322/35/67/10 แขวงทางหลวงตรัง
15 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถตู้หมายเลขทะเบียน AKN 339 มาเลเซีย ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงได้รับความเสียหาย บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ที่กม.1126+200 ด้านขวาทาง 18/01/2567 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/67/30 แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 783 รายการ