วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ตามแบบ PlanProfile และรูปตัดคันทางตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0303 ตอน ต้นม่วง - ตรัง ตอน 1 ที่กม. 110+834 (สี่แยกนานอน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/04/2563 01/04/2563 ตง/e-b/14/2563 แขวงทางหลวงตรัง
2 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา - ตรัง ระหว่างกม.1103+500 - กม.1105+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/04/2563 01/04/2563 ตง/e-b/16/2563 แขวงทางหลวงตรัง
3 จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตรัง-กันตัง ระหว่าง กม.124+265-กม.142+887 (เป็นตอนๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง-เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1109+254-กม.1118+923 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 7,770.00 ตร.ม. 01/04/2563 01/04/2563 ตง/e-b/13/2563 แขวงทางหลวงตรัง
4 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ตามแบบ Plan Profile และรูปตัดคันทางตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 419 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ที่ กม.21+177 (LT,RT) สี่แยกท่าปาบ ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/04/2563 01/04/2563 ตง/e-b/15/2563 แขวงทางหลวงตรัง
5 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4123 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์ - ห้วยยอด ระหว่างกม.5+700 และกม.8+300 และ กม.14+200 ปริมาณงาน 3 แห่ง 27/03/2563 27/03/2563 ตง/e-b/9/2563 แขวงทางหลวงตรัง
6 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4151 ตอนควบคุม 0300 ตอน น้ำตก - กะปาง ที่กม. 57+194 และกม.60+550 ปริมาณงาน 2 แห่ง 27/03/2563 27/03/2563 ตง/e-b/5/2563 แขวงทางหลวงตรัง
7 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง 9.00 ม. ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 4264 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ระหว่างกม.15+350 - กม.16+679 ปริมาณงาน 41 ต้น 27/03/2563 27/03/2563 ตง/e-b/11/2563 แขวงทางหลวงตรัง
8 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4268 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนตอ-บ้านควน ที่ กม.6+450 และ กม.8+100 ปริมาณงาน 2 แห่ง 27/03/2563 27/03/2563 ตง/e-b/4/2563 แขวงทางหลวงตรัง
9 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยยอด - ท่างิ้ว ที่กม.4+700 และ กม.8+250 ปริมาณงาน 2 แห่ง 27/03/2563 27/03/2563 ตง/e-b/10/2563 แขวงทางหลวงตรัง
10 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4046 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตรัง-สิเกา ที่ กม.8+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 27/03/2563 ตง/e-b/6/2563 แขวงทางหลวงตรัง
11 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4045 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางรัก - ควนขัน ที่กม.4+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 27/03/2563 ตง/e-b/1/2563 แขวงทางหลวงตรัง
12 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1202 ตอน ห้วยยอด - ลำภูรา ที่กม.1093+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 27/03/2563 ตง/e-b/7/2563 แขวงทางหลวงตรัง
13 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 4235 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านนา - ปากปรน - บกหัก ที่กม.3+900 , กม.9+300 และกม.12+800 , ทางหลวงหมายเลข 4347 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตลาดฉุ้น - บ้านซา ที่กม.0+800 และทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ - วังสมบูรณ์ ที่กม.3+500 ปริมาณงาน 5 แห่ง 27/03/2563 27/03/2563 ตง/e-b/2/2563 แขวงทางหลวงตรัง
14 จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0302 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ที่กม.93+211 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 27/03/2563 ตง/e-b/12/2563 แขวงทางหลวงตรัง
15 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4264 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านช่อง-หาดเลา ตอน 1 ระหว่าง กม.8+000 , กม.10+100 , กม.16+400 และ กม.16+700 ปริมาณงาน 4 แห่ง 27/03/2563 27/03/2563 ตง/e-b/8/2563 แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 31 รายการ