วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนฯ) จำนวน 5 รายการ 06/02/2567 ตง 2/2567 แขวงทางหลวงตรัง
2 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน 05/02/2567 ตง 1/2567 แขวงทางหลวงตรัง
3 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ จำนวน 1 รายการ 17/07/2566 ตง 3/2566 แขวงทางหลวงตรัง
4 งานจ้างเหมาบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 21113 งานปรับระดับ (Surface Leveling) ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0302 ตอน ห้วยนาง-ต้นม่วง ระหว่าง กม.87+750-กม.88+500 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 7,500.00 ตร.ม. 07/06/2566 ตง 33/2566 แขวงทางหลวงตรัง
5 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 3 คัน 06/02/2566 ตง 2/2566 แขวงทางหลวงตรัง
6 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ จำนวน 1 รายการ 30/01/2566 ตง 1/2566 แขวงทางหลวงตรัง
7 จ้างเหมาก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4158 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองเต็ง-เขาวิเศษ ระหว่าง กม.1+180-กม.2+460 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2565 ตง26/2566 แขวงทางหลวงตรัง
8 งจ้างเหมาทำการปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 4045 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางรัก-ควนขัน ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+500 LT., RT. (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (6,777.00 ตร.ม.) 25/11/2565 ตง/e-b/37/2566 แขวงทางหลวงตรัง
9 จ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง-เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1122+500-กม.1124+800 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 542 ม. 21/11/2565 ตง24/2566 แขวงทางหลวงตรัง
10 จ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 2 ระหว่าง กม.1127+550 - กม.1128+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/11/2565 ตง25/2566 แขวงทางหลวงตรัง
11 จ้างเหมาทำโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง - บ้านนา ระหว่าง กม.6+350 - กม.8+400 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (3,768 เมตร) 03/11/2565 ตง 23/2566 แขวงทางหลวงตรัง
12 จ้างเหมาทำการปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 4045 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางรัก-ควนขัน ระหว่าง กม.0+000-กม.2+500 LT., RT. (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (6,777.00 ตร.ม.) 02/11/2565 ตง/e-b/33/2566 แขวงทางหลวงตรัง
13 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง - บ้านนา ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000- กม.22+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (357.93 ตร.ม.) 24/10/2565 ตง 11/2566 แขวงทางหลวงตรัง
14 จ้างเหมาทำโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0302 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ระหว่าง กม.83+000-กม.89+300 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,886 เมตร) 31/10/2565 ตง16/2566 แขวงทางหลวงตรัง
15 จ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง-เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1122+500-กม.1124+800 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 542 ม. 31/10/2565 ตง/e-b/27/2566 แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 199 รายการ