วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุอะไหล่ 04/03/2563 27/02/2563 ใบสั่งซื้องานเงินทุนเลขที่ 322/30/63/37 แขวงทางหลวงตรัง
2 วัสดุเชื้อเพลิง 26/02/2563 25/02/2563 แขวงทางหลวงตรัง
3 วัสดุเชื้อเพลิง 27/02/2563 25/02/2563 แขวงทางหลวงตรัง
4 ซื้อวัสดุอะไหล่ 26/02/2563 18/02/2563 ใบสั่งซื้องานเงินทุน 322/30/63/32 แขวงทางหลวงตรัง
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 27/02/2563 25/02/2563 แขวงทางหลวงตรัง
6 จ้างซ่อมยานพาหนะ 26/02/2563 19/02/2563 ใบสั่งจ้างงานเงินทุนเลขที่ 322/-/63/22 แขวงทางหลวงตรัง
7 จ้างซ่อมยานพาหนะ 26/02/2563 19/02/2563 ใบสั่งจ้างงานเงินทุนเลขที่ 322/-/63/23 แขวงทางหลวงตรัง
8 ซื้อวัสดุโยธา 24/02/2563 17/02/2563 แขวงทางหลวงตรัง
9 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 419 ตอนควบคุม 0100 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ระหว่างกม.26+766 (บริเวณสี่แยกแผ่นดินลุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2563 18/02/2563 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/63/23 แขวงทางหลวงตรัง
10 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บ.4162 ตรัง ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนตรัง - บ้านนา ที่กม.14+800 20/02/2563 13/02/2563 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/63/22 แขวงทางหลวงตรัง
11 ซื้วัสดุอะไหล่ 18/02/2563 11/02/2563 ใบสั่งซื้องานเงินทุนเลขที่ 322/30/63/30 แขวงทางหลวงตรัง
12 จ้างซ่อมยานพาหนะ 18/02/2563 11/02/2563 ใบสั่งจ้างงานเงินทุนเลขที่ 322/-/63/14 แขวงทางหลวงตรัง
13 ซื้อวัสดุไฟ้ฟ้า 14/02/2563 01/11/2562 แขวงทางหลวงตรัง
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน 14/02/2563 01/11/2562 แขวงทางหลวงตรัง
15 ซื้อวัสดุโยธา 14/02/2563 01/11/2562 แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 103 รายการ