วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 30/05/2565 322/45/65/77 แขวงทางหลวงตรัง
2 จ้างผลิตสติ๊กเกอร์ติดเสาไฟฟ้า 25/05/2565 322/-/65-45 แขวงทางหลวงตรัง
3 ซื้อวัสดโยธา 30/05/2565 322/60/65/76 แขวงทางหลวงตรัง
4 ชื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 21/03/2565 322/35/65/16 แขวงทางหลวงตรัง
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 03/05/2565 322/35/65/20 แขวงทางหลวงตรัง
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 27/04/2565 322/35/65/19 แขวงทางหลวงตรัง
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 01/03/2565 322/35/65/14 แขวงทางหลวงตรัง
8 จ้างก่อสร้างงานบำรุงปกติ รหัสงาน 21115 งานจ้างเหมาทำการขุดซ่อม (Deep Patching) ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0301 ตอน กะปาง-ห้วยนาง ระหว่าง กม.78+800-กม.79+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 2,400.00 ตร.ม. 21/06/2565 สัญญาเลขที่ ตง 48/2565 แขวงทางหลวงตรัง
9 ซื้อวัสดุจราจร 12/05/2565 322/60/65/74 แขวงทางหลวงตรัง
10 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานจ้างเหมาทำการพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4269 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองมวน - คลองโกง ระหว่าง กม.19+765 - กม.20+ 12/05/2565 สัญญาเลขที่ ตง 44/2565 แขวงทางหลวงตรัง
11 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0303 ตอน ต้นม่วง-ตรัง ตอน 1 ระหว่าง กม.112+234-กม.115+853 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (41,526.00 ตร.ม.) 18/02/2565 สัญญาเลขที่ ตง 35/2565 แขวงทางหลวงตรัง
12 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0301 ตอน กะปาง-ห้วยนาง ระหว่าง กม.76+195-กม.78+800 และ กม.79+000-กม.80+376 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (41,290.00 ตร.ม.) 18/02/2565 สัญญาเลขที่ ตง 36/2565 แขวงทางหลวงตรัง
13 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0302 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ระหว่าง กม.88+500-กม.92+551 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (41,742.00 ตร.ม.) 18/02/2565 สัญญาเลขที่ ตง 34/2565 แขวงทางหลวงตรัง
14 างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 419 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน 1 ระหว่าง กม.15+000 - กม.16+820 ปริมาณงาน 1 แห่ง (25,369.00 ตร.ม.) 18/02/2565 ตง37/2565 แขวงทางหลวงตรัง
15 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0303 ตอน ต้นม่วง - ตรัง ตอน 1 ระหว่าง กม.108+390 - กม.110+484 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (23,889.00 ตร.ม.) 04/02/2565 ตง16/2565 แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 414 รายการ