วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 23/05/2566 แขวงทางหลวงตรัง งานบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 21113 งานปรับระดับ (Surface Leveling) ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0302 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ระหว่าง กม.87+750 - กม.88+500 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 7,500.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 20/10/2565 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง-บ้านนา ตอน 1 ระหว่าง กม.5+600-กม.18+000 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (156 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 19/10/2565 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1201 ตอน นาวง-ห้วยยอด ระหว่าง กม.1060+701 - กม.1074+965 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (37.00 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 19/10/2565 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0301 ตอน กะปาง - ห้วยนาง ระหว่าง กม.69+000 - กม.77+000 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,866 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 19/10/2565 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0301 ตอน กะปาง - ห้วยนาง ระหว่าง กม.69+000 - กม.77+000 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,866 เมตร) เปลี่ยนแปลงแผน
6 19/10/2565 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0302 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ระหว่าง กม.83+000-กม.89+300 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,886 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 19/10/2565 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง-เขาพับผ้า ตอน 2 ระหว่าง กม.1118+800-กม.1126+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 19/10/2565 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง-เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1122+500-กม.1124+800 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 542 ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 19/10/2565 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง - บ้านนา ระหว่าง กม.6+350 - กม.8+400 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (3,768 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 19/10/2565 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง - บ้านนา ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000- กม.22+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (357.93 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 236 รายการ