วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 27/05/2565 แขวงทางหลวงตรัง งานบำรุงปกติ ปี 2565 รหัสงาน 21540 งานปลูกต้นไม้ (Planting) ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0301 ตอน กะปาง - ห้วยนาง , ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0302 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง , ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0303 ตอน ต้นม่วง - ตรัง ระหว่างกม.67+076 - กม.118+075 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 27/05/2565 แขวงทางหลวงตรัง จ้างก่อสร้างงานบำรุงปกติ รหัสงาน 21115 งานจ้างเหมาทำการขุดซ่อม (Deep Patching) ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0301 ตอน กะปาง-ห้วยนาง ระหว่าง กม.78+800-กม.79+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 2,400.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 30/03/2565 แขวงทางหลวงตรัง แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4158 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองเต็ง-เขาวิเศษ ระหว่าง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 24/03/2565 แขวงทางหลวงตรัง แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานจ้างเหมาทำการพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4269 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองมวน-คลองโกง ระหว่าง กม.19+765-กม.20+517 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 26/01/2565 แขวงทางหลวงตรัง จ้าโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ตามแบบ Plan Profile และรูปตัดคันทางตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1201 ตอน นาวง - ห้วยยอด ตอน 2 ที่ กม.1075+265 (สี่แยกอันดามัน) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 26/01/2565 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ตามแบบ Plan Profile และรูปตัดคันทางตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1201 ตอน นาวง - ห้วยยอด ตอน 1 ที่ กม.1060+345 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 26/01/2565 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการฟื้นฟู ทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1132+450 - กม.1132+735 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 24/01/2565 แขวงทางหลวงตรัง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1128+958 - กม.1133+321 (เป็นตอนๆ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 14/12/2564 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง-เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1124+000-กม.1126+000 (ด้านซ้ายทาง) และ กม.1128+750-กม.1130+300 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (35,829.00 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 14/12/2564 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง-เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1124+000-กม.1126+000, กม.1128+750-กม.1130+300 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (35,829.00 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 206 รายการ