วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 03/04/2563 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 2 ระหว่างกม.1110+000 - กม.1133+000 ปริมาณงาน 190.16 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 24/03/2563 แขวงทางหลวงตรัง งานโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นาวง-ต้นชด ระหว่าง กม.๘+๖๔๐-กม.๙+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 24/03/2563 แขวงทางหลวงตรัง งานโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นาวง-ต้นชด ระหว่าง กม.๘+๖๔๐-กม.๙+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 24/03/2563 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ตามแบบรูปตัดกำหนดและตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๒๓๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านนา - ปากปรน - บกหัก ตอน ๒ ที่กม. ๗+๗๓๗ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 24/03/2563 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๒๐๑ ตอน นาวง - ห้วยยอด ระหว่างกม.๑๐๖๐+๓๔๕ - กม.๑๐๗๙+๗๖๕ , ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๒๐๒ ตอน ห้วยยอด - ลำภูรา ระหว่างกม.๑๐๘๒+๑๑๕ - กม.๑๐๙๕+๗๖๕ และทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๒๐๓ ตอน ลำภูรา เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 19/03/2563 แขวงทางหลวงตรัง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ตามแบบรูปตัดกำหนดและตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1201 ตอน นาวง-ห้วยยอด ระหว่าง กม.1078+600-กม.1079+765 ปริมาณงาน 1 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 19/03/2563 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ตามแบบรูปตัดกำหนดและตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4235 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านนา - ปากปรน - บกหัก ตอน 3 ที่กม.9+569.45 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 19/03/2563 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ตามแบบรูปตัดกำหนดและตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4235 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านนา - ปากปรน - บกหัก ตอน 1 ที่กม.6+163.15 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 16/03/2563 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0303 ตอน ต้นม่วง-ตรัง ระหว่าง กม.108+590-กม.110+500 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 43,852.00 ตร.ม. เปลี่ยนแปลงแผน
10 16/03/2563 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตรัง - สิเกา ระหว่าง กม.8+750 - กม.11+217 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 73 รายการ