วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 18/09/2563 แขวงทางหลวงตรัง งานโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33400 จ้างเหมาทำการก่อสร้างปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1202 ตอน ห้วยยอด - ลำภูรา ระหว่างกม.1083+450 - กม.1086+915 ปริมาณงาน 2,813เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 18/09/2563 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา - ตรัง ที่ กม.1103+895 ด้านซ้ายทาง พื้นที่ของแขวงทางหลวงตรัง ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 17/09/2563 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ งานก่อสร้างและติดตั้งกำแพงคอนกรีตชนิด Single Slope Barrier ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1202 ตอน ห้วยยอด - ลำภูรา และทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา - ตรัง ระหว่างกม.1095+760 - กม.1097+518 ยกเลิกแผน
4 17/09/2563 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ งานก่อสร้างและติดตั้งกำแพงคอนกรีตชนิด Single Slope Barrier ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตรัง - สิเกา ระหว่างกม.5+600 - กม.7+396 ปริมาณงาน 1,716 เมตร ยกเลิกแผน
5 17/09/2563 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ งานก่อสร้างและติดตั้งกำแพงคอนกรีตชนิด Single Slope Barrier ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1202 ตอน ห้วยยอด - ลำภูรา และทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา - ตรัง ระหว่างกม.1095+760 - กม.1097+518 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 17/09/2563 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ งานก่อสร้างและติดตั้งกำแพงคอนกรีตชนิด Single Slope Barrier ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตรัง - สิเกา ระหว่างกม.5+600 - กม.7+396 ปริมาณงาน 1,716 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 28/08/2563 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ งานก่อสร้างและติดตั้งกำแพงคอนกรีตชนิด Single Slope Barrier ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตรัง - สิเกา ระหว่างกม.5+600 - กม.7+396 ปริมาณงาน 1,716 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 28/08/2563 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ งานก่อสร้างและติดตั้งกำแพงคอนกรีตชนิด Single Slope Barrier ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1202 ตอน ห้วยยอด - ลำภูรา และทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา - ตรัง ระหว่างกม.1095+760 - กม.1097+518 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 20/07/2563 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง-บ้านนา ระหว่าง กม.19+420-กม.20+000 ปริมาณงาน 13,674.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 29/05/2563 แขวงทางหลวงตรัง กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน จ้างเหมาซ่อมแซมทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควบคุม 0102 ตอนท่างิ้ว - ทุ่งชุมพล ระหว่างกม.17+950 - กม.18+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 92 รายการ