วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ.8937 สระแก้ว และรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ 2580 ตรัง ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ตรัง - กันตัง ที่กม.130+200 16/06/2563 45,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ งานก่อสร้างและติดตั้งกำแพงคอนกรีตชนิด Single Slope Barrier ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1202 ตอน ห้วยยอด - ลำภูรา และทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา - ตรัง ระหว่างกม.1095+760 - กม.1097+518 01/09/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ งานก่อสร้างและติดตั้งกำแพงคอนกรีตชนิด Single Slope Barrier ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตรัง - สิเกา ระหว่างกม.5+600 - กม.7+396 ปริมาณงาน 1,716 เมตร 01/09/2563 9,990,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุอะไหล่ 25/08/2563 9,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงตรัง จ้างวัสดุยานพาหนะ 24/08/2563 5,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงตรัง ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 11/09/2563 70,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงตรัง จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด 08/07/2563 55,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงตรัง จ้างผลิตเสา คสล. ขนาด 0.15x0.15x1.50เมตร 13/04/2563 49,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการปรับปรุงระบบสัญญาอินเตอร์เน็ต ห้องประชุมเล็กและห้องวางแผน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0103 ตอน ลำภูรา – ตรัง ที่กม.1103+895 ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 งาน 29/09/2563 32,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงตรัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอนลำภูรา-ตรัง 20/07/2563 10,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการตัดหญ้า – ถางป่า เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงตรัง หมวดทางหลวงวังวิเศษ หมวดทางหลวงรัษฎา และหมวดทางหลวงห้วยยอด ปริมาณงานรวม 745,160.40 ตร.ม. 10/07/2563 290,612.55 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการตัดหญ้า – ถางป่า เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงตรัง หมวดทางหลวงตรัง, หมวดทางหลวงนาโยง, หมวดทางหลวงย่านตาขาว และหมวดทางหลวงสิเกา ปริมาณงานรวม 1,049,585 ตร.ม. 10/07/2563 409,338.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน บพ.2767 ตรัง ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ที่กม.1128+900 16/06/2563 5,380.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บง.1289 สตูล ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน ตรัง - สิเกา ที่ กม.22+990 16/06/2563 6,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน กฉ 6194 พัทลุง ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ที่กม.1130+330 02/06/2563 28,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 240 รายการ