วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้า 30/05/2565 36,832.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงตรัง จ้างผลิตสติ๊กเกอร์ติดเสาไฟฟ้า 25/05/2565 14,980.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดโยธา 30/05/2565 52,963.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงตรัง ชื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 21/03/2565 241,820.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 03/05/2565 10,407.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 27/04/2565 241,820.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 01/03/2565 235,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงตรัง งานบำรุงปกติ ปี 2565 รหัสงาน 21540 งานปลูกต้นไม้ (Planting) 02/06/2565 1,570,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงตรัง จ้างก่อสร้างงานบำรุงปกติ รหัสงาน 21115 งานจ้างเหมาทำการขุดซ่อม (Deep Patching) ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0301 ตอน กะปาง-ห้วยนาง ระหว่าง กม.78+800-กม.79+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 2,400.00 ตร.ม. 21/06/2565 1,999,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุจราจร 12/05/2565 145,718.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 09/03/2565 58,002.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงตรัง แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4158 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองเต็ง-เขาวิเศษ ระหว่าง 21/04/2565 50,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงตรัง จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานจ้างเหมาทำการพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4269 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองมวน - คลองโกง ระหว่าง กม.19+765 - กม.20+ 12/05/2565 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงตรัง ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง 28/03/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1132+450 - กม.1132+735 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/03/2565 26,700,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 540 รายการ