วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทางหลวงในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงตรัง ปริมาณงาน 7 หลัง 22/02/2567 485,071.27 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงตรัง ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนฯ) จำนวน 5 รายการ 06/02/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงตรัง ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน 05/02/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมางานรหัสงาน 21422 งานบำรุงรักษาราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แผงกั้น อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก และราวกันอันตรายประเภทอื่นๆ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0302 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ระหว่าง กม.85+243 - กม.85+918 ด้านซ้ายทาง 31/01/2567 54,142.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 11/01/2567 241,820.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุหล่อลื่น 04/01/2567 29,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 02/01/2567 8,932.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงตรัง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566) งานเงินทุน 25/01/2567 37,470.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงตรัง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 25/01/2567 34,958.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุโยธา 09/01/2567 10,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน 09/01/2567 5,176.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุโยธา 28/12/2566 456,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 26/12/2566 29,860.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน 20/12/2566 12,060.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงตรัง จ้างผลิตป้ายไวนิล 27/12/2566 5,710.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 871 รายการ