วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 12/12/2566 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
2 12/12/2566 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
3 12/12/2566 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
4 12/12/2566 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
5 11/04/2566 จุดบริการทั่วไทย
6 10/04/2566 กรมทางหลวง ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัย ตลอดเทศกาลสงกรานต์ 2566
7 06/04/2566 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง
8 19/11/2565 ลงพื้นที่ตรวจอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง
9 11/11/2565 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมฯ ทล.4158
10 11/11/2565 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมฯ ทล.4261
11 11/11/2565 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมฯ ทล.4235
12 23/10/2565 พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
13 19/10/2565 ตรวจสอบพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังน้ำท่วม
14 18/10/2565 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
15 17/10/2565 ตรวจสอบพื้นที่ระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม