วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 20/08/2563 กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
2 12/08/2563 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
3 12/08/2563 ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล
4 20/09/2562 แขวงทางหลวงตรัง ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ
5 25/03/2562 เข้าร่วมซ้อมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีทำน้ำอภิเษก ในพิธีการ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
6 19/03/2562 ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน เพื่อสำรวจ ออกแบบจุดเสี่ยงบริเวณอันตราย ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง
7 19/03/2562 ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน เพื่อสำรวจ ออกแบบจุดเสี่ยงบริเวณอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า
8 15/02/2562 ประชุมแผนงานการพัฒนาท่าเรือนาเกลือ และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง
9 09/11/2561 ประชุมโครงการปลอดภัยสานพลังสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน
10 12/11/2561 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2562
11 12/11/2561 จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ