วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 15/05/2565 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
2 06/05/2565 ประชุมคณะทำงานตรวจสอบและติดตามแก้ไขปัญหาที่ดิน
3 25/04/2565
no image
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
4 20/04/2565 เรียนรู้การตีเส้นจราจรที่ถูกต้อง
5 17/04/2565 ประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์ 2565
6 11/04/2565 ผส.ทล.17 ตรวจเยี่ยมจุดบริการทั่วไทย
7 10/04/2565 ปิดจุดกลับรถชั่วคราว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
8 10/04/2565 จุดให้บริการประชาชน เทศกาลสงกรานต์ 2565
9 27/12/2564 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ปิดจุดกลับรถ เทศกาลปีใหม่
10 13/12/2564 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การมีส่วนร่วมฯ
11 13/12/2564 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การมีส่วนร่วมฯ
12 03/12/2564 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง
13 03/12/2564 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง
14 03/12/2564 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง
15 02/12/2564 รองอธิบดีกรมทางหลวงและคณะ ตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงตรัง